ÖÇED KİMDİR?

Özel Çocuklar Eğitim Ve Dayanışma Derneği (ÖÇED), 25.02.2014 tarihinde kurulmuş, kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan sosyal gelişim ve eğitim derneğidir. ÖÇED, özel gereksinimli tüm bireylerin, erken tanısının konulması ve erken özel eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük etmeyi, ülkemizde özel eğitimde dünya standartlarının yakalanması için çaba göstermeyi ilke olarak benimsemiştir.

Türkiye’de özel gereksinimli bireylerin erken tanı alması ve erken eğitim programlarına dahil edilmesi için gerekli araştırma, inceleme, eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini arttırmak ve sektör profesyonelleri ile özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini bir araya getirmek misyonuyla çalışmalarına devam eden ÖÇED’in öncelikli hedeflerinden biri de bilinçli kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Kaynaştırma eğitiminde yaşanan sorunların ortadan kalkması, gelişimsel farklılıklar gösteren bireylerin sosyal hayata uyumu, ailelerin tutum, davranış ve bilgileriyle ilgili paylaşımlarda bulunması çalışmalarımızın ana başlıklarını oluşturmaktadır.

 

İLKELERİMİZ

  • Yenilikçilik ve Değişime Açıklık
  • Verimlilik ve Etkinlik
  • Hoşgörü ve Saygı
  • Paylaşımcılık
  • Adalet ve Fırsat Eşitliği
  • Güvenirlilik
  • İşbirliği ve Dayanışma

ÇALIŞMALARIMIZ

ÖÇED olarak öncelikli çalışmalarımız:

– Özel gereksinimli bireylerin erken tanı almasını sağlamak, tanı alan çocukların ve ailelerinin sağlık, eğitim, meslek edinimi, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma konularında bilgilenmesini sağlamak,

– Özel eğitimde dünya standartlarını yakalamak için çaba göstermek, eğitmen kadrolarının yetiştirilmesi, eğitim ve araştırma yapılmasının sağlanması,

– Özel eğitim ve kaynaştırma alanlarında, ilişkili meslek dallarında kapasitenin artırılması ve eksik meslek elemanlarının Türkiye’ye kazandırılması yönünde çalışılması,

– Düzenlenen seminerlerle eğitimcilerin, ailelerin ve toplumun her kesiminin özel gereksinimli çocuklarla ilgili bilgilenmesini, girişimlerde bulunmaya destek olmasını ve bilinçli kamuoyu oluşturulmasını sağlamak,

– Eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini arttırmak ve sektör profesyonelleri ile özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini bir araya getirmek,

– Röportaj ve kitap projeleriyle birçok kişiye ulaşarak bilgilendirme sağlamak,

– Farklı gelişen çocukları topluma kazandırmak, haklarından faydalanmasını sağlamak için farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.

http://www.oced.org.tr/