Adem Kuyumcu


ADEM KUYUMCU – Engelsiz Hayat Akademisi Eğitimci

1994 yılından bu yana iş dışındaki tüm zamanını engellilerin eğitimi, rehabilitasyonu, bakımı konularına ayırmıştır. 2001 yılından bu yana ise bu çalışmalarına profesyonel olarak devam etmektedir.

Almanya’da özel bir programla Sosyal Pedagoji eğitimi almış ve bu bağlamda engellilerin ve ailelerin kabullenme süreçleri ve engelli-ebeveyn-toplum ilişkileri ve iletişimine yönelik kabullenme danışmanlığı vermektedir.

2004 yılında Engelliler Kanununun yazılması sürecine gönüllü olarak katılmıştır.

Engelli ve yaşlı bakım merkezlerinin kurulması, tek gözü görenlerin sürücü belgesi alabilmesinin kanunlaşması, karavanların ağır özürlüler için ÖTV muafiyeti ve yıllık vergi muafiyetleri alması özel çalışmasıdır.

Hayatın ve şehirlerin engelsiz hale getirilmesi için belediyelere, resmi ve özel kurumlara danışmanlık hizmeti vermektedir.

Engelsiz şehirler teknik başvuru kitabının derleyici yazarıdı