Elif Sanal Çalık

CEO of ThemeKave.


Elif SANAL ÇALIK

                                 

   E-mail : elifsanal@algiozelegitim.com

Doğum Tarihi  :      29.07.1987

Doğum Yeri     :      İstanbul

Uyruğu            :      T.C.

Medeni Hali     :      Evli

 

Eğitim Durumu:

 

 

2011- …                    Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)

Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Tezli Yüksek Lisans Programı-

(Tez aşamasında)

 

2005- 2010               Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)

Psikoloji Bölümü (1 yıl İngilizce hazırlık; Lisans eğitimimi 3,5 yılda

onur derecesiyle tamamladım.

 

2001- 2004               Nevzat Ayaz Lisesi (İstanbul)

Ortaöğretim

 

1993- 2001               Yamanevler İlköğretim Okulu (İstanbul)

İlköğretim

Yabancı Diller  :

İngilizce

(İyi seviyede)

İspanyolca

(Başlangıç seviyesinde)

Deneyimler       : 

 

2011-…                    Algı ABA Terapi Merkezi (Şişli)

Psikolog, ABA Program Koordinatörü, Yardımcı Direktör

 

2017-2018                Biruni Üniversitesi (İstanbul)

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf öğrencilerine ‘Uygulamalı Davranış Analizi’

dersini misafir öğretim görevlisi olarak bir dönem boyunca verme.

 

2010-2011                Özel Ece Empati Özel Eğitim ve Reh. Merk. (Vaniköy)

Özel eğitime muhtaç; otizmli, zihinsel engelli çocuk ve ergenlere

sosyal yaşam ve toplumsal yaşam becerileri kazandırmaya çalışma.

 

2008                         Six Flags Great America (Chicago)

Work & Travel öğrenci kültürel değişim programı ile 3,5 ay Abd’ de kalarak farklı bir deneyim elde edip, ingilizcemi geliştirme fırsatını elde ettim.

Staj                     :

         

2010                         Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Akut psikiyatri servisinde 1 ay boyunca (hafta içi her gün) bir psikolog denetiminde klinik gözlemlerde bulunma.

 

2009                        Kar Tanesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (Ümraniye

Haftanın bir günü, 4 saat boyunca, genellikle orta düzey zihinsel

engelli çocukların bulunduğu grup ile atölye çalışmaları yapma.

 

2009                         Doğa Koleji Anaokulu (Ataşehir)

Haftanın bir tam günü 4 yaş çocuk grubu ile aktif bir

şekilde ilgilenip; aynı zamanda gözlemde bulunmak.

 

 

Gönüllü Faaliyetler :

 

  1. Madde Bağımlılığını Önleme Programı kapsamında Kadıköy Kız

Meslek Lisesi’si öğrencileri ile madde bağımlılığını önleme çalışmaları yapma.

 

2007-2010                 BRSHH’de, ‘’Bakırköy’de Gönüllü Değişim’’ adlı projede  şizofren

bir kimseyle arkadaş olarak, onun sosyalleşebilmesine katkıda

bulunabilmek

 

    1. Sosyal sorumluluk dersi kapsamında RUSİHAK adlı bir derneğin, çeşitli yollarla tanıtımını gerçekleştirme.

 

    1. 2010.2010.             Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) çeşitli etkinliklerde

görev alma.

Akademik Çalışmalar ve Eğitimler:

 

2017-2018                   Aile Danışmanlığı Sertifika Programı- Marmara Üniversitesi

 

2017                           ‘Oyun Terapisi 2. Modül Eğitimi’ Oyun Terapileri Derneği-

Birgül Emiroğlu

 

2017                           ‘PEP-R Değerlendirme Ölçeği’ Eğitimi- Alev Girli

 

2016                           ‘Portage Erken Eğitim Rehberi’ Eğitimi- Dr. Ender (Uzundemir)

Marangoz

 

2016                           ‘UDA’ya Dayalı Eğitim Sunan Eğitimcilerin Deneyimleri ve Algıları’

adlı Poster Bildiri Sunumu

 

2016                           ‘Oyun Terapisi 1. Modül Eğitimi’ Oyun Terapileri Derneği- Birgül

Emiroğlu

 

2016                           ‘Video Model Öğretim Tekniğinin OSB olan Bir Çocuğa Kendini

Tanıtma Becerisini Öğretmedeki Etkililiği’ adlı poster bildiri

sunumu (UDEMKO)

 

2016                          ‘ Eşzamanlı İpucu Öğretim Tekniğinin OSB olan Bir Çocuğa Tanıtıcı

Levhaları İsimlendirme Becerisini Öğretmedeki Etkililiği’ adlı

Poster Bildiri Sunumu (UDEMKO)

 

2015                          ‘Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Bir Çocuğun Ayrık

Denemelerle Öğretimden Doğal Öğretime Geçiş Süreci: Bir Vaka

Sunumu’ adlı poster bildiri sunumu (İstanbul)

 

2014                           ‘Türkiye’de Uygulamalı Davranış Analizi (UDA) Temelli Eğitim: Bir

Vaka Sunumu’ adlı Poster Bildiri Sunumu (ULOK-Antalya)

 

2014                           ‘Gömülü Öğretim Tekniğinin OSB Olan Bir Çocuğa Akademik

Beceri Öğretmedeki Etkililiği’ adlı Poster Bildiri Sunumu (ULOK-

Antalya)

 

2013                           ‘Bir 45’lik: 1968’den Günümüze Journal Applied Behavioral

Analysis ve Otizm’ Konulu Poster Bildiri Sunumu (23. OEK-Bolu)

 

2013                           ‘Otizmli Çocuklara Yönelik Bir Erken Müdahale Programı Olarak

ESDM Modeli’ Konulu Poster Bildiri Sunumu (23.OEK)

 

2012                           A.B.A Terapisi Eğitimi (ABA Uzmanı Nükte Altıkulaç)

 

2010-2011                   I.P.I’ den Psikodrama Grup Psikoterapisi Eğitimi

 

2011                           Çocuk Değerlendirme Eğitimi- TPD (Ankara Gelişim Tarama

Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme

Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle

Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri

 

2011                           PECS Eğitimi

 

  1.                   ‘Bir İnsan Çiz’ adlı Testi Uygulama

 

2009-2010                   Psikodrama terapi grubunda yer alma

 

2009-2010                   Madde Bağımlılığını Önleme Programı kapsamında eğitim ve

süpervizyonlarda yer alma

 

2009                           TEGV’ da 2 tam gün ‘Yöntem Eğitimi’ ne katılma

 

2009                           TEGV’ da ‘İletişim Eğitimi’ne katılma

 

2009                           Korunmaya Muhtaç Çocuklarla Çalışan Gönüllülerin Eğitimi

2009                          ‘’Türkiye’de Engelli Kavramı ve Engellilerin Karşılaştıkları

Güçlükler’’ Adlı Araştırmada Görev Alma.

 

2007- 2008                  4 ile 6 Yaş Grubundaki Çocuklarda Prosocial (toplum yanlısı)

Davranış Biçimini Araştırma

 

2007- 2008                 ‘’Age Stereotypes vs. Gender Stereotypes and Cognitive

Performance’’ Adlı Araştırmada Çalışma Asistanı Olarak Görev

Alma.

Aldığı Belgeler :

 

2018               Aile danışmanlığı sertifikası

2016-2017      Oyun terapisi uygulamacı sertifikası (1. ve 2. Modül)

2016              ‘Portage Eğitim Programı’ Katılım Belgesi- Dr. Ender Uzundemir Marangoz

2016              ’26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (OEK) Katılım Belgesi (Eskişehir)

2016              ‘3.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi Katılım

Belgesi (UDEMKO) (Eskişehir)

2016               A Play-Based Approach to Applied Behavior Analysis- Workshop

2015               25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (İstanbul)

2014               Uluslararası Otizm Konferansı (ULOK) Katılım Belgesi (Antalya)

2014               ULOK WORKSHOP

2013               23.Ulusal Özel Eğitim Kongresi Katılım Belgesi (Bolu)

2013               DIR Floortime Başlangıç Seviyesi Kursu (Çiğdem Ergül)

2013               Dünya Otizm Farkındalık Sempozyumu (TODEV)

2013               Tohum Otizm Portalı Başlangıç Düzeyi Başarı Belgesi

2012               A.B.A Terapisi Eğitim Sertifikası (A.B.A Uzmanı Nükte Altıkulaç)

2012               5. İstanbul Otizm Eğitim Günleri (TODEV ve Marmara Ünv.)

2012               A.B.A Uygulamaları ve Başarılı Çocuk Hikayeleri (A.B.A Uzmanı

Nicola Stanley)

2012               Temel Fotoğrafçılık Eğitimi (Prof. Dr. Özer Kanburoğlu)

2011               Çocuk Değerlendirme Paketi Eğitim Sertifikası (TPD)

2011               PECS Eğitim Semineri

2010               Mezuniyet Onur Belgesi

2010               RUSİHAK’a yapılan katkılardan dolayı verilen teşekkür belgesi

2010               BRSHH’de staj yapıldığına dair verilen belge

2007-2010       Bakırköy’de Gönüllü Değişim Adlı Proje

2009-2010       Kulaktan Kulağa Madde Bağımlılığını Önleme Programı (Doç.Dr Kültegin

Ögel)

2009               14. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Katılım Belgesi

2009                Bebek, Çocuk ve Ergenlerde Uygulanan Psikolojik Testler Adlı

Çalışma Grubuna Katılım Belgesi

2009                Psikodrama Çalışma Grubu Katılım Belgesi

2008- 2009      Diksiyon Eğitimi

2008                Ulusal 1. Psikoonkoloji Kongresi

Üye Olduğu Kuruluşlar :

 

2008 Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

 

Katıldığı TV programları ve Röportajlar:

 

2016 ‘’Hayata Dair’’ programı- BengüTürk Tv

2016 ‘’Ebebek Dergisi’’ ‘Otizm ve Mitleri’ adlı yazı

2015 ‘’Dünyanın 1001 Hali-Türkiye’de Otizm’’ programı- CNN Türk Tv

2013 ‘’Merhaba Bebek’’ programı- Show Tv

2013 ‘’Ebebek Dergisi’ ‘Otizmin ilacı eğitim’ adlı yazı

 

Bilgisayar Bilgisi :

Microsoft Ofis Programları (İyi Derecede)

 

İlgilenilen Alanlar : Fotoğraf çekme, Kitap okuma, Tiyatro, Sinema, Seyahat etme.

 

Referanslar : İstendiği takdirde verilecektir.