Elif Tekin-İftar

CEO of EeventPro.


1970 yılında Erzurum’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden 1991 yılında lisans, 1994 yılında ise yüksek lisans derecesini aldı. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi’nden özel eğitim alanında doktora derecesini aldı. Türkiye Bilimler Akademisi’nden aldığı Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde Kentucky Üniversitesi’nde doktora eğitimi için çalışmalarda bulundu. Tekin-İftar 2003 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Özendirme Programı kapsamında Seçkin Genç Bilim İnsanı Ödülü ve Bursu’nu kazandı. 1991-1994 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda rehber öğretmen olarak görev yaptı. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2003 yılında özel eğitim alanında doçent unvanını, 2009 yılında ise profesör unvanını aldı. 2007-2014 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde müdür olarak görev yaptı. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uygulamalı Davranış Analizi Anabilim dalı’nı kurdu ve bu anabilim dalında Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Yüksek Lisans Programını açtı. Halen bu programda Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2012 yılında ise Uluslararası Davranış Analizi Birliği’nde Türkiye Davranış Analizi Birimi’ni kurdu; halen başkanlık görevini yürütmektedir. 2015-2016 yılları arasında TUBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile Kuzey Karolayna Üniversitesi-Charlotte’da misafir öğretim üyesi olarak araştırma etkinliklerinde bulundu. Gelişimsel yetersizliği olan çocuklara yönelik etkili öğretim, uygulamalı davranış analizi, tek-denekli araştırmalar, bilimsel-dayanaklı uygulamalar ve yanlışsız öğretim yöntemleri konuları Tekin-İftar’ın bilimsel çalışma konuları arasındadır. Bu konularda ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri ve eş yazarlı kitapları vardır. Evli ve İpek ve İnci’nin annesidir.