Nahit Motavalli Mukaddes


Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes çocuk, ergen ve erişkin psikiyatrisi uzmanıdır. 1994-2013 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. İstanbul Tıp Fakültesi’nde eğitimci, araştırmacı ve yönetici olarak pek çok görev üstlenmiştir.
1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde Türkiye’nin ilk Otizm polikliniği ve ilk Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu kliniğini kurup ,2013 yılına dek bu kliniklerin yöneticiliğini yapmıştır.
2013 yılından itibaren akademik ve klinik etkinliklerini İstanbul Çocuk Ergen Psikiyatrisi Enstitüsü’nde yürütmektedir.
Türkiye Otizm Eylem Planı çerçevesinde  sağlık bakanlığının başlattığı aile hekimleri otizm eğitim planının eğitimci eğitimi programını üstlenerek, 21 bin aile hekimine eğitim verecek çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının otizm eğitimini gönüllü olarak  yürütmüştür.
100’ün üzerinde araştırması uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde yayımlanmıştır. Yayınladığı eserler 2500 defadan fazla alıntılanmıştır.
2013-2018 arasında yazdığı dört kitabı bulunmaktadır: Otizm Spektrum Bozuklukları: Tanı ve Tedavi, Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu , Bebeklikten Erişkinliğe Otizm ve Riskli Bebek ve Küçük Çocuklar İçin Etkinlikler.
Temel ilgi alanı hem çocuklarda hem erişkinlerde nörogelişimsel bozukluklardır. 25 yılı aşkın süredir nörogelişimsel bozukluklar; özellikle otizm ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilgilenmektedir.