Oytun Erbaş

Software Engineer


Kişisel Bilgiler

Soyadı: ERBAŞ
Adı: OYTUN
DoğumTarihi: 15-11-1978
Cinsiyet: ERKEK
Uyruğu: T.C
DoğumYeri: ÖDEMİŞ-IZMIR
E-Mail: oytunerbas@yahoo.com
Adres: İstanbul Bilim Uni. Tıp Fakultesi FizyolojiAD
Telefon numarası :

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y.Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 2001
Tıpta Uzmanlık Fizyoloji /Tıp Fakültesi/Uzmanlık Öğrencisi Ege Üniversitesi 2012

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Yrd.Doç İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakultesi Fizyoloji AD, İstanbul 2015-Halen
Yrd.Doç Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakultesi Fizyoloji AD, TOKAT 2013-2015
Uzm.Dr Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, Anabilim Dalı, İzmir 2012-2013
Araş. Gör. Dr Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, Anabilim Dalı, İzmir 2006-2012

Araş. Gör. Dr

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Anabilim Dalı, İzmir

2002-2006

Yabancı Dil

  • İngilizce (İyi)

Tez Çalışması:

  • Diyabetik nöropatili sıçanlarda oksitosin, MESNA ve glutamin’ in, nöropati üzerine etkilerinin elektrofizyolojik (EMG) ve histolojik yöntemlerlearaştırılması

ESERLER

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI/SCI-E):

  1. Oytun Erbaş, Fatih Oltulu, Dilek Taşkıran, “Amelioration of rotenone- induced dopaminergic cell death in the striatum by oxytocin treatment” Peptides(SCI)
  2. Oytun Erbaş, Ahmet Mete Ergenoglu, Ali Akdemir, Ahmet Ozgur Yeniel, Dilek Taşkıran “Comparison of Melatonin and Oxytocin in the Prevention of Critical Illness Polyneuropathy in Rats with Surgically- Induced Sepsis.” Journal of Surgical Research,(SCI)
  3. Oytun Erbas; Mustafa Yılmaz, Huseyin Anil Korkmaz; Saylav Bora; Vedat Evren; Gonul Peker “Oxytocin Inhibits Pentylentetrazol-Induced Seizures in the Rat” Peptides,(SCI)
  4. Ahmet Mete Ergenoğlu, Ahmet Ozgur Yeniel, Oytun Erbaş, Huseyin Aktuğ, Nuri Yildirim, Murat Ulukuş, Dilek Taskiran “Regression of endometrial implants by resveratrol in an experimentally induced endometriosis model in rats” Reproductive Sciences(SCI)
  5. Oytun Erbaş , A. Özgür Yeniel, AliAkdemir, A.MeteErgenoğlu, MustafaYilmaz, Dilek Taskiran, Gönül Peker “The beneficial effects of levetiracetam on polyneuropathy in the early stage of sepsis in rats: Electrophysiological and biochemical evidence” Journal of Investigative Surgery(SCI-E)