Özge Özgeç Gürel

Designation


ozge@algiozelegitim.com

Profesyonel Deneyim

ALGI ABA TERAPİ MERKEZİ, 2017- Günümüz, İstanbul/TÜRKİYE

ABA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

 

* Ailelere eğitim danışmanlığı hizmeti sağlamak

* Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı alan ya da belirtileri gösteren, gelişimsel yetersizliği olan çocuklar için ev desteği ve klinik temelli ABA tedavisi hizmetleri sağlamak

*Süpervizör desteği ve onayı ile çocuklarda ABLLS-R müfredatı üzerinden program hazırlamak.

* Eğitim alan çocukların hedef becerileri ve çalışılması planlanan programlarla ilgili diğer terapistler ile ortak plan yapmak, danışma vermek.

*ABA terapistlerine,dil konuşma terapistlerine ve spor eğitmenlerine çocukların eğitimleri hakkında yönlendirme yapmak.

* Ebeveynlere, öğretmenlere ve bakıcılara, programlarımızın çocuk çevresinin tüm alanlarında evrensel olmasını sağlama çabalarından en iyi şekilde yararlanmaları için destek sağlamak.

*Çocukların gelişim sürecini takip eden diğer uzmanlarla (psikiyatrist,nörolog, fizyoterapist) işbirliği içinde olmak.

 

 

 

ALGI ABA TERAPİ MERKEZİ, Aralık 2016- Mart 2017 İstanbul/TÜRKİYE

ABA TERAPİSTİ

 

*Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı alan ya da belirtileri gösteren ve gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda birebir eğitim vermek.

*Özel gereksinimli çocuklarda grup destek eğitimi vermek.

*Aileyi eğitim süreci hakkında günlük olarak bilgilendirmek.

*Çocukların eğitim sürecini ve gelişimini koordinatöre aktarmak.

 

 

ÜMRANİYE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ, 2015- Aralık 2016 İstanbul/TÜRKİYE

PSİKOLOG

* Eğitim alan 18-35 yaş arasındaki Otizim Spektrum Bozukluğu tanısı alan bireylere yeni akademik, davranışsal, sosyal ve motivasyon becerileri öğretmek.

* Özel gereksinimli çocuklarda BEP (Bireysel Eğitim Programı) hazırlamak, uygulamak ve gelişimi izlemek.

*Çocuk ve ergenlere terapi desteği sağlamak.

*Bireysel ve grup oyun terapisi eğitimini vermek.

*Ailelere yönelik özel eğitim ihtiyacı olan çocukların gelişimleri hakkında ve problemleriyle başetmeye yönelik seminerler vermek.

ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARLA ÖZEL EĞİTİM, Ekim 2013-Nisan 2014 İstanbul/TÜRKİYE

 

*Bilişsel, sosyal, özbakım ve iletişim alanlarına yönelik destekleyici eğitim vermek.

*Davranış problemlerini tespit etmek ve bunlara yönelik çalışmalar yapmak.

*Akran etkileşiminin sağlanmasına destek olmak.

*Sosyal becerilerin geliştirilmesi için çeşitli ortamlarda uygulamalı şekilde çalışmak.

*Sosyal sorumluluk faaliyetlerine ve sınıf içi etkinliklere katılımı teşvik etmek.

 

 

ÇAPA TIP FAKÜLTESİ NÖROPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, Şubat 2013-Temmuz 2013 İstanbul/TÜRKİYE

STAJYER PSİKOLOG

 

* Konjenital, travmatik, tümöral ve enfeksiyöz hasarlar sonucu insanın zihninde, bilişsel süreç ve davranışlarında ortaya çıkan değişiklikleri ve ilgili hastalıkları saptanması ve tedavi edilmesini takip etmek.

*Çeşitli nöropsikolojik testlerin uygulanmasını sağlamak.

* Hippokampal formasyon sklerozlarının görüldüğü epilepsi hastalarında öğrenme sürecinin nasıl etkilendiğini veya Broca alanında işlev bozukluğuna yol açan tümöral oluşuma sahip hastanın konuşma becerisinde ne gibi bozulmaların olduğunu belirlenmesini izlemek.

 

 

 

ÇEVRE KOLEJİ, Eylül 2013-Temmuz 2013, İstanbul/TÜRKİYE

STAJYER PSİKOLOG

 

*2-5 yaş arasındaki çocukların gelişimin takip edilmesini izlemek ve raporlamak.

*Gelişim testlerinin yapılmasını izlemek ve raporlamak.

*Branş derslerine katılmak ve öğrencileri gözlemlemek.

*Davranış problemlerinin tespit edilmesi için form tutmak ve psikologların önderliğinde çözüm planı çıkarmak

*Aylık personel toplantılarının düzenlenmesine yardımcı olmak.

*Haftalık etkinlik planlanmasına yardımcı olmak ve öğrencilerin katılımını desteklemek.

Gönüllü Deneyim

*Pusula Danışmanlık Merkezi, Temmuz 2013, İstanbul/Türkiye

 

 • Bireysel terapi alan yetişkinlerin, çift terapisine katılan bireylerin onayı doğrultusunda terapi seanslarını izlemek.

 

*Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Haziran2012-Eylül 2012 Uşak/TÜRKİYE

 

 • Özel gereksinimli çocukların grup derslerine yardımcı olmak.

 

*Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 2005-2007 Uşak/TÜRKİYE

 

 • Çocukların serbest zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak.
 • Grup oyunu katılımını sağlayacak oyunlar öğretmek.

Eğitim

 

Beykent Üniversitesi, Eylül 2014- Ekim 2016

İstanbul/Türkiye

 • Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Eylül 2014- Ekim 2016

 

İstanbul Bilim Üniversitesi, Eylül 2010 – Haziran 2014 İstanbul/Türkiye

 • Psikoloji Bölümü

Eylül 2010 – Haziran 2014

 

Pamukkale Üniversitesi, Eylül 2008–Haziran 2010

Denizli/Türkiye

 • Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu

 

Uşak Anadolu Lisesi, Eylül 2004–Haziran 2008

Uşak, Türkiye

 

Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, Eylül1996–Haziran 2004

Uşak, Türkiye

 

Uygulayıcı Eğitimleri ve Seminerler

*Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi, Nisan 2014, Klinik Psikoloji Enstitüsü Derneği, İstanbul/Türkiye

 

 • Çocuğun; bilişsel, duygusal, davranışsal gelişimini destekleyici stratejiler edinilir ve pratik uygulamalar üzerinde çalışmalarla desteklenir.

 

*WISC-R ZEKA TESTİ (WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ) , Mayıs 2014, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul/Türkiye

 

 • Wisc-r bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zeka testidir.

 

 

 

*KİM Psikoloji(Kariyer ve İstihdam Merkezi), 2013, İstanbul/Türkiye

 

Zeka, kişilik ve gelişim testlerinden oluşan tüm testlerin; uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliği, yetkinliği ve ehliyetinin kazandırılması.

 

 • AGTE Gelişim Testi
 • Cattell 2A ve Cattell 3A Zeka Testleri
 • Frostig Görsel Algılama Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi (F ve G formu)
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Gessell Gelişim Figürleri Testi
 • LUİSA Duss Psianalitik Hikayeler Testi, Porteus Labirentleri Zeka Testi
 • GOOD-ENOUGH –HARRİS Bir İnsan Çiz Testi

 

 

*Yeşilay Bağımlılık Terapisi Eğitimi, 2015,Yeşilay Genel Merkez, İstanbul/Türkiye

 

 • Bağımlılık terapisi eğitimi; madde bağımlılığı ve davranış bağımlılıkları (Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, oyun bağımlılığı, kumar bağımlılığı vb.) tanı ve terapisi alanlarında detaylı bilgi içeriklerinin kazandırılması sağlar.

 

*Nöropsikoloji Eğitimleri 2015-2016 Nöropsikoloji Derneği, İstanbul/Türkiye

 

Nöropsikoloji, nöropsikolojik değerlendirme, nöropsikolojik testler hakkında genel bilgi vermek; testlerin geçerliğinin yani ne ölçtüğünün aktarılması, bu testleri uygulama, puanlama, yorumlama becerisinin kazandırılması.

 • Montreal Cognitive Assessment,
 • Addenbroke’ Cognitive Examination-Revised, Kısa Mental Durum Değerlendirmesi
 • Wecshler Memory Scale Alttestleri
 • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
 • Stroop Testi
 • Sözel Akıcılık Testleri
 • Saat Çizme Testi
 • Soyuttta Düşünme Değerlendirilmesi
 • Luria Çizimler ve Luria Motor Sekansları Testi Yap-Yapma (G-No-Go) Testi
 • İz Sürme Testi (Trail Making Test)
 • Winsconsin Kart Eşleme Testi
 • Benton Yüz Tanıma Testi
 • Benton Çizgi Yönü Belirleme Testi
 • Şekil Kopyalama
 • Adlandırma Testi (Boston Noming Test)
 • Çizgi Bölme ve Daire Tamamlama Testi İşaretleme ve Harf İptali Testleri, Simultanagnozi Testi

 

 

*İşaret Dili Eğitimi/1.Modül, Mayıs 2016-Temmuz 2016, İstanbul İşletme Enstitüsü,İstanbul/Türkiye

 

 • İşaret dili işitme engelli olmayanlar ile işitme engelli olanlar arasında kurulmuş bir köprüdür. El işaretleri ve yüz hareketlerinden oluşan birçok ifadeyi kullanarak iletişim kurulur.

 

 

 

 

*Applied Behavior Analysis (ABA) Eğitimleri 2016-2017, Algı ABA Terapi Merkezi -Nicky Nükte ALTIKULAÇ, İstanbul /Türkiye

 

 • 1.MODÜL: ABA’ya Giriş uygulama teorileri ve temel prensipler
 • 2.MODÜL: Lovaas Yöntemi- Discrete Trial Training
 • 3.MODÜL: Sözel Davranış ve Doğal Ortamda Öğretim-Verbal Behavior and Natural Environment Teaching
 • 4.MODÜL: ABA Yöntemlerinden FBA (Functional Behavioral Analysis) / Fonksiyonel Davranış Analizi
 • 5.MODÜL: Sınıf içinde ve organizasyonlarin yönetiminde uygulanabilecek ABA yöntemleri

* Psiko-Eğitimsel Profil (PEP-R) Ölçeği Eğitimi, 2017, Şubat 2017, Yrd. Doç.Dr. Alev GİRLİ, İstanbul/Türkiye

PEP-R otizm spektrum bozukluğu grubunda yer alan 0-12 yaş arası çocukları gelişimsel ve davranışsal alanda değerlendiren, bireysel eğitim programı (BEP) hazırlanmasına olanak veren bir değerlendirme aracıdır. PEP-R ile çocuğun yedi gelişim alanında (taklit, algı, ince motor, kaba motor, el-göz koordinasyonu, bilişsel ve sözel alanlardaki) hâlihazırdaki düzeyi, yeterlilikleri ve yetersizlikleri belirlenmektedir.

 • *Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) Eğitimi, Mayıs 2017, Prof. Dr. Halil İbrahim DİKEN, İstanbul /Türkiye
  • İlişki-temelli yaklaşıma (Relationship-Based Approach) dayalı bir programdır. İlişki temelli uygulama olarak birincil bakıcının (ebeveyn ya da uzman/eğitimci) çocuğu ile etkileşiminin niteliğini geliştirmeye ve dolayısı ile çocuğun gelişimini (bilişsel, sosyal-duygusal ve iletişim) desteklemeyi hedef alan bir programdır.

  *Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyleri ‘’Zihin Kuramı Testleri’’ ile Değerlendirme, Ocak 2018, Yrd. Doç.Dr. Alev Girli, İstanbul/Türkiye

   

  • Otizm spektrum bozukluğu olan bireyleri zihin kurami testleri ile değerlendirme, sosyal beceriler ve zihin kurami becerilerinin öğretimikonusunda çalışacak profesyonelleri yetiştirmek.

   

  *Otizm Eğitim Atölyeleri, Nisan 2018, Tohum Otizm Vakfı& Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği, İstanbul/Türkiye

   

  • Otizmli Çocuklarda Bağımsızlık Kazandırma: Etkinlik Çizelgeleri
  • Tercih Değerlendirme Prosedürü ve Sözel Davranış

   

  *Otizmde Çocukluk, Ergenlik, Yetişkinlik Sempozyumu, Nisan 2018, Otistikler Derneği, İstanbul/Türkiye

Üyelikler

 • Özel Çocuklar Eğirim ve Dyanışma Derneği, 2018 İstanbul /Türkiye
 • Nöropsikoloji Derneği, 2014 İstanbul /Türkiye
 • Türk Psikologlar Derneği,2013, İstanbul/Türkiye