Hayriyem Zeynep ALTAN


Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi 

Hayriyem Zeynep Altan, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümün’den almıştır. Yüksek lisans ve doktora derecesini ise aynı fakültenin halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünde tamamlamıştır. 2011 yılında “İletişim Bilimleri” alanında doçent olmuştur. 2015 yılından itibaren Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında sinema alanındaki eserleriyle profesör unvanını almıştır. Hem bu bölümün hem de sahne ve gösteri sanatları yönetimi bölümünün başkanlığını yürütmüştür. Akademik hayatına İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde asistan olarak başlamış olan Altan; sırasıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ve Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışmıştır. Filmlerle sosyoloji, film analizi, sinemada üslup ve anlatım, psikoloji ve sinema, son dönem Türkiye sineması başlıklarının yanı sıra iletişim etiği, kişilerarası iletişim, iletişim becerileri, yaratıcı çalışmalarda göstergebilim, kent kültürü ve sanat gibi çeşitli dersler vermektedir. Özellikle disiplinlerarası eserler üreten Altan, yeni çalışmalarını yazınsal metinler ve ilişkiler üzerine yoğunlaştırır. Yazarın anne-kız ilişkilerini sorguladığı İngilizce yapıtı “Troubling Love by E. Ferrante: Killing Mother for Keeping Her Love” 2017 yılında Lambert Academic Publishing tarafından yayımlanmış olup uluslararası yolculuğunu sürdürmektedir. İtalyan Yazar Elena Ferrante’nin “Belalı Aşk” adlı romanının incelendiği bu eser; yazarın göstergebilimden ve psikanalizden yararlanarak yazdığı, kadın çalışmaları alanına katkı yapan bir metin çözümlemesidir. Altan’ın “Aşkın İki Yüzü – Bir Sinema Filmi Çözümlemesi” (2006) adlı bilimsel yapıtının dışında iki de romanı vardır: Yitikülke Yayınları ve Chivi Yazıları Yayınları tarafından yayımlanmış olan “Her Kadın Önce Bir Hayaletle Sevişir” (2006, 2007) ve Pupa Yayınlarından çıkmış olan “Prenses Eteğindeki Taşları Döküyor” (2014).